je absolventkou Ústavu umění a designu v Plzni, Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde strávila několik semestrů na stáží v Ateliéru K.O.V. Evy Eisler. Je kurátorkou a teoretičkou designu, členkou sdružení UNOSTO. Pro Designhelp o.s. navrhla dva šperky.

koncept / Čelenky Temporale a Sphenoidale tvarově vycházejí z podoby titanových lebečních náhrad, které se používají při úrazech hlavy, kdy má pacient frakturu na lebce, či kus lebeční kosti dokonce chybí. Perforace plechu je u těchto pomůcek plně podřízena funkci, přesto je esteticky velmi působivá. Jedná se o jakýsi skrytý šperk určený pod kůži, který nemá být nikdy spatřen. Jeho vzory i formu, která kopíruje tvar lebky a tvoří jakési vnější brnění, jsem přenesla právě do podoby čelenky. Prořezaný nerezový plech, který přesně obepíná tvar hlavy, v čelenkách jakoby organicky vyrůstá, symbolicky odhaluje technologické vylepšování konstrukce lidského těla.

materiál / nerez

rozměry / 15 x 15 x 9 cm

inspirace / Mojí inspirací byly paradoxně zdravotnické protézy, které nejsou vůbec určeny lidskému oku a tudíž důraz na jejich design je v podstatě nulový.

proces navrhování / O tématu neurologie jsem přemýšlela z perspektivy neurochirurgie, která mě jednak fascinuje a zároveň propojuje subtilní svět nervů a mozku s hmotným světem lidmi vyrobených předmětů, a tedy i se světem designu.

zkušenost s nemocničním prostředím / Kromě osobní zkušenosti mám za sebou práci na dvou designových konceptech pro nemocniční prostředí. Jednou to byla školní práce na ICU lůžku pro Linet, po druhé moje diplomová práce návrh rehabilitačních a fyzioterapeutickýcch přístrojů.

jak může design pomoci veřejným prostorům nemocnic / Ze své perspektivy se domnívám, že kvalitní a funkční design vybavení nemocnic může pomoci.

kontakt / tervol@email.cz

logo_facebook_sml.jpg