10. března 2014 předali zástupci Design Help Richard Nevšímal a Majda Schnitzerová spolu s architektkou Terezou Schneiderovou primáři Neurologické kliniky 2. LF a FN Motol MUDr. Aleši Tomkovi kompletní projektovou dokumentaci k rekonstrukci interiéru čekáren a chodeb kliniky.

Autorem návrhu je studio A1 Architects, dlouhodobý partner Design Help, které na schůzce reprezentovala architektka Tereza Schneiderová. Naše sdružení navíc věnovalo ze svých zdrojů Neurologické klinice částku ve výši 124 650,- Kč jako příspěvek na realizaci tohoto projektu.

Předáním projektu byly symbolicky završeny aktivity Design Help pro rok 2013.Letošní rok přinese mnoho nového. K pomoci s konkrétními interiérovými rekonstrukcemi chce Design Help přidat aktivity spočívající v otevření širší společenské diskuse o prostředí, ve kterém se pohybují pacienti lůžkových zařízení, a to především se zaměřením na starší a dlouhodobě nemocné.

Pokusíme se skutečně propojit světy lékařství a architektury. Plánujeme zorganizovat dvě veřejné debaty mezi lékaři, ošetřovateli a architekty, cílené především na studenty daných oborů. Diskutovat se bude především o vlivu prostředí na pacienta a o možnostech, které může přinést vzájemná spolupráce zmíněných profesí.

Na tato setkání naváže vzdělávací setkání se provozovateli zaměstnanci léčeben dlouhodobě nemocných a hospiců. Během nich se budeme zabývat již konkrétními problémy, kterým musí v oblasti zlepšování pacientského prostředí čelit. Součástí bude bezplatná konzultace s architekty a nabídka budoucí spolupráce na architektonickém návrhu s architekty-dobrovolníky.

V současnosti hledáme způsob, jak tento projekt financovat. Držte nám palce a brzy očekávejte další informace!

organizační tým Design Help


logo_facebook_sml.jpg