První ročník jarní aukce designu je úspěšně za námi. Na akci, která se uskutečnila 22. května 2013 v 20.30 hodin v pražském kinu Aero se podařilo vydražit 47 položek v hodnotě 117 650 Kč. V přidruženém obchůdku se šperky jsme utržili 4 650 Kč a v následném poaukčním prodeji 6 600 Kč. V součtu jsme díky vám získali 129 200 Kč, díky kterým můžeme v tomto roce začít s projektem kultivace interiéru čekáren a chodeb pro Neurologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol. V sále panovala po celý večer dobrá nálada, dražitelé se sešli v příjemném počtu společně s lékaři z nemocnice, pro něž je projekt připravován, a s mnohými designéry, kteří do aukce své práce věnovali.

Dražily se šperky, svítidla, módní tašky, doplňky, neobvyklé hračky, krásné výrobky ze skla a porcelánu, originální plakáty, papír i limitované edice knih a další zajímavé výrobky. Večerem provázel skvělý moderátor Ondřej Cihlář z divadla Vosto5, který s vtipem a lehkostí dokázal neopakovatelným způsobem rozproudit atmosféru v sále a v dražitelích touhu zabojovat o vybrané výrobky.  O některé se strhl opravdový souboj a výsledná cena několikanásobně převyšovala tu vyvolávací. Rekordmanem tohoto ročníku se staly hrnečky od dua automatt (Michael Tomalík a Pavel Polok), které byly z vyvolávacích 1500 Kč vydraženy za neuvěřitelných 32 000 Kč.

Přestože velká část prací našla během aukčního večera svého majitele, částky, jež by pokryla celkové náklady na realizaci projektu, dosaženo nebylo. Pro ty, kteří se aukce nestihli zúčastnit a na projektu se přece jen chtějí podílet, je otevřen účet 2200267139/2010, na němž nás můžete podpořit.

Na přípravách celého večera se kromě členů občanského sdružení Design Help podílely i studentky oboru Arts management na VŠE v Praze a další dobrovolníci, kteří pomohli s organizací celého večera. Zvláštní díky proto patří Kristýně Hlavaté, Vandě Hlaváčkové, Julii Kurilové, Evě Tuháčkové, Barboře Tůmové, Haně Zaňátové, Jolaně Sýkorové, Kateřině Pazourkové, Dorotě Špinkové, Tereze Špinkové, Lukáši Bucmanovi a Ondřeji Cihláři a kinu Aeru.

Akce a setkání s Vámi nám udělaly radost a doufáme že i vám. Děkujeme všem, kteří nás na aukci podpořili, velmi si toho vážíme a těšíme se na další setkání.

logo_facebook_sml.jpg